Privacy statement

'Bootje bij Loetje' is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van 'Bootje bij Loetje' is te bereiken via info@bootjebijloetje.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

'Bootje bij Loetje' verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor- en achternaam,
- geboortedatum,
- adresgegevens,
- telefoonnummer,
- e-mailadres,
- IP-adres,
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een boeking via de website te doen, in correspondentie en/of telefonisch,
- locatiegegevens,
- bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders, voogd of verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders/voogd/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bootjebijloetje.nl, dan verwijderen wij in een dergelijk geval deze informatie.

'Bootje bij Loetje' verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het afhandelen van uw betaling,
- verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
- om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
- om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
- om informatie of goederen bij u af te leveren,
- om u diensten aan te bieden,
- 'Bootje bij Loetje' verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

'Bootje bij Loetje' bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: gegevens worden bewaard totdat klantrelatie en/of het contract beëindigd is. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

'Bootje bij Loetje' verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens evt. verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 'Bootje bij Loetje' blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

'Cookies', of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De 'Bootje bij Loetje'-website gebruikt alleen 'cookies'. Deze zijn nodig om de website te kunnen laten functioneren. Een 'cookie' is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 'Bootje bij Loetje' gebruikt 'cookies' met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden kunnen worden. Deze 'cookies' worden ook gebruikt om de website goed te laten functioneren en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we 'cookies' die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze 'cookies' en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor 'cookies' door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 'cookies' meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 'Bootje bij Loetje' en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bootjebijloetje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek. 'Bootje bij Loetje' wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier te klikken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

'Bootje bij Loetje' neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bootjebijloetje.nl.

 

Elektrisch varen is veel stiller dan varen met een boot met een brandstofmotor en het geeft geen uitlaatgassen af, waardoor het een milieuvriendelijke optie is. Dit betekent dat u kunt genieten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over vervuiling en lawaai.
De Reeuwijkse plassen zijn ontstaan als gevolg van de turfwinning in het gebied. De rechthoekige vormen van de plassen zijn een gevolg van de verkavelingsgrenzen uit de tijd voor de ‘Grote Ontginning’.

De Reeuwijkse Plassen bieden een uniek landschap van water, rietvelden en moerasbossen en zijn een populaire bestemming voor watersporters en natuurliefhebbers. De Reeuwijkse Plassen zijn onderdeel van het Groene Hart, een gebied dat bekend staat om zijn groene landschap, historische dorpen en steden en de vele mogelijkheden voor recreatie. Reeuwijk is een belangrijk onderdeel van dit gebied en biedt een unieke combinatie van natuur, cultuur en recreatie.

1

Wij zijn gevestigd aan de Elfhoevenplas, Lucassenlaan 1-5 op de fiets en of auto vanaf landal 10 minuten, 

Omgeving
Landal De Reeuwijkse Plassen ligt midden in het Groene Hart, tussen de poldersloten, het wuivende riet en karakteristieke boerderijen. 
Met al het groen om je heen vergeet je bijna dat je in de Randstad zit. 
De ideale uitvalsbasis voor watersport op de Reeuwijkse Plassen of een uitstapje naar Gouda, Utrecht, Den Haag of Rotterdam.

De Reeuwijkse Plassen

Denk je aan de Reeuwijkse Plassen, dan denk je aan vaarplezier. Maar de plassen hebben heel wat meer te bieden. Tussen de waterwegen en meren door loop je over smalle weggetjes en spot je vogels.                            Rond het water ervaar je het polderland met rietkragen, dijken en boerenweggetjes.

Ik vond het superleuk om Reeuwijk een keer van de andere kant te zien. Je herkent de plekken wel maar op deze manier beleef je de plassen echt op een andere manier.
Marcel van den Brink
Ik woon al 25 jaar in Reeuwijk maar wist echt niet dat het plassengebied zo mooi en vooral zo groot is. Wat een prachtig relaxmiddagje gewoon bij ons 'om de hoek'!
Miriam de Haan
Met vrienden een dagje varen. Dit pakte boven verwachting leuk uit. Wat een mooie, nee wat een fantastische omgeving. En een fijne boot. Dikke aanrader!
Willem

Bootje bij Loetje | Ontwerp & realisatie Kjoew & De Goudse Wolf

Bootje bij Loetje
Ontwerp & realisatie Kjoew & De Goudse Wolf