De oorsprong van de Reeuwijkse Plassen

De Reeuwijkse Plassen hebben een lange geschiedenis van turfwinning die teruggaat tot de Middeleeuwen. Turf was een belangrijke brandstof in die tijd en de Reeuwijkse Plassen waren een belangrijke bron van turf. De turfwinning begon in de 14e eeuw en duurde tot het begin van de 20e eeuw. Het was zwaar en gevaarlijk werk dat vaak werd gedaan door arme mensen die geen ander werk konden vinden. Zij moesten vaak diep in de modderige grond graven om de turf te winnen.

Het ontstaan van de Reeuwijkse Plassen

Tijdens de turfwinning ontstonden de Reeuwijkse Plassen. Het afgraven van de turf leidde tot het ontstaan van diepe kuilen en plassen. Deze gaten werden uiteindelijk gevuld met water en vormden de Reeuwijkse Plassen zoals we die vandaag kennen. De turfwinning was een belangrijke bron van inkomsten voor de regio, maar het had ook negatieve gevolgen voor het milieu. Het graven van de turf leidde tot ontbossing en de afvoer van water uit de plassen had een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Na de turfwinning werden de Reeuwijkse Plassen gebruikt voor recreatie. Tegenwoordig zijn de plassen een populaire bestemming voor watersporters en natuurliefhebbers. De plassen bieden een uniek landschap van water, rietvelden en moerasbossen. Het is een belangrijk leefgebied voor verschillende soorten vogels, waaronder de roerdomp en de purperreiger.

De inpolderingsplannen

In de 19e en 20e eeuw werden er plannen gemaakt om de Reeuwijkse Plassen in te polderen en om te zetten in landbouwgrond. Door de groeiende bevolking was er behoefte aan meer landbouwgrond en de Reeuwijkse Plassen leken hiervoor een geschikte locatie. Er werden verschillende plannen gemaakt om de plassen droog te leggen en om te zetten in landbouwgrond. De eerste plannen werden gemaakt in de jaren 1860, maar deze plannen werden nooit uitgevoerd vanwege de hoge kosten.

In de jaren 1930 werden er opnieuw plannen gemaakt om de Reeuwijkse Plassen in te polderen. Deze plannen waren onderdeel van een groter plan om de hele regio te ontwikkelen en om te zetten in landbouwgrond en woonwijken. Er werden kanalen gegraven om het water af te voeren en om het land te irrigeren. Er werden ook wegen aangelegd en er werden plannen gemaakt voor de bouw van nieuwe dorpen. Deze plannen stuitten echter op veel weerstand van natuurbeschermers en lokale bewoners. Zij waren bezorgd over de impact die de inpoldering zou hebben op het landschap en de natuur. Er werden protesten georganiseerd en er werden petities ingediend om de plannen te stoppen. Uiteindelijk werden de plannen voor de inpoldering van de Reeuwijkse Plassen stopgezet. In plaats daarvan werden de plassen beschermd als natuurgebied en werden er maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. De Reeuwijkse Plassen zijn nu een belangrijk natuurgebied en een populaire bestemming voor recreatie en watersport.

De geschiedenis van de Reeuwijkse Plassen is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de regio en laat zien hoe menselijke activiteiten het landschap kunnen veranderen. De plassen zijn nu een belangrijk natuurgebied en een plek waar mensen kunnen genieten van de natuur en de rust van het water.

Elektrisch varen is veel stiller dan varen met een boot met een brandstofmotor en het geeft geen uitlaatgassen af, waardoor het een milieuvriendelijke optie is. Dit betekent dat u kunt genieten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over vervuiling en lawaai.
De Reeuwijkse plassen zijn ontstaan als gevolg van de turfwinning in het gebied. De rechthoekige vormen van de plassen zijn een gevolg van de verkavelingsgrenzen uit de tijd voor de ‘Grote Ontginning’.

De Reeuwijkse Plassen bieden een uniek landschap van water, rietvelden en moerasbossen en zijn een populaire bestemming voor watersporters en natuurliefhebbers. De Reeuwijkse Plassen zijn onderdeel van het Groene Hart, een gebied dat bekend staat om zijn groene landschap, historische dorpen en steden en de vele mogelijkheden voor recreatie. Reeuwijk is een belangrijk onderdeel van dit gebied en biedt een unieke combinatie van natuur, cultuur en recreatie.

1

Wij zijn gevestigd aan de Elfhoevenplas, Lucassenlaan 1-5 op de fiets en of auto vanaf landal 10 minuten, 

Omgeving
Landal De Reeuwijkse Plassen ligt midden in het Groene Hart, tussen de poldersloten, het wuivende riet en karakteristieke boerderijen. 
Met al het groen om je heen vergeet je bijna dat je in de Randstad zit. 
De ideale uitvalsbasis voor watersport op de Reeuwijkse Plassen of een uitstapje naar Gouda, Utrecht, Den Haag of Rotterdam.

De Reeuwijkse Plassen

Denk je aan de Reeuwijkse Plassen, dan denk je aan vaarplezier. Maar de plassen hebben heel wat meer te bieden. Tussen de waterwegen en meren door loop je over smalle weggetjes en spot je vogels.                            Rond het water ervaar je het polderland met rietkragen, dijken en boerenweggetjes.

Ik vond het superleuk om Reeuwijk een keer van de andere kant te zien. Je herkent de plekken wel maar op deze manier beleef je de plassen echt op een andere manier.
Marcel van den Brink
Ik woon al 25 jaar in Reeuwijk maar wist echt niet dat het plassengebied zo mooi en vooral zo groot is. Wat een prachtig relaxmiddagje gewoon bij ons 'om de hoek'!
Miriam de Haan
Met vrienden een dagje varen. Dit pakte boven verwachting leuk uit. Wat een mooie, nee wat een fantastische omgeving. En een fijne boot. Dikke aanrader!
Willem

Bootje bij Loetje | Ontwerp & realisatie Kjoew & De Goudse Wolf

Bootje bij Loetje
Ontwerp & realisatie Kjoew & De Goudse Wolf